Aktuell information

Tillbaka till startsidan

Ett antal men för få svar på årstämmoenkäten har inkommit - vänligen fyll i och skicka till Magnus Senast 25/5!

Bäste medlem i BJFF!
Jerry och jag har (14/5) samtalat med Lars-Eric Engström, Kristinehamns kommuns handläggare i jaktarrendefrågor. Mötet resulterade i att kommunen inte kommer att ändra arrendet för 2020/2021 vilket innebär att vi kan jaga där kommande säsong som tidigare. Orsaken till detta är den politiska arbetsordningen och att det nya jaktåret närmar sig fortare än ärendegången i kommunen. Vi har dock fått vissa inputs för säsongen 2021/2022 vilket vi får återkomma till.

Beträffande Sveaskogarrendet i Kristinehamn har jag (14/5) talat med Erik Björnlund, deras handläggare i arrendefrågor. Vi kommer att ha kvar arrendet men villkoret kommer att justeras så att arrendet även skall omfatta avgift för älg. Det är dock inte färdigskrivet än. Observera att jag inte fått ”svart på vitt” från Sveaskog utan bara en muntlig information på telefon.

Sammanfattningsvis är jag nu, under förutsättning att Sveaskog håller vad Eric framfört, av den uppfattningen att jakten i Kristinehamn med A-kort kommer att fortsätta oförändrat kommande säsong.

Just nu slutarbetar Sveaskog på BJFF:s alla arrenden (såväl för Kristinehamn som för Villingsberg) och kommer att sända dem till mig under nästa vecka. Efter att styrelsen har analyserat arrendeförslagens utformning och påverkan på vår budget avser jag att informera samtliga om BJFF:s arrenden med Sveaskog.

Med vänliga hälsningar Magnus

Trevligt med god respons - svar på utsänd enkät kommer nu in till Magnus!