Aktuell information

Tillbaka till startsidan

BJFF träningsskytte är nu igån ordentligt, se Eriks plan - klicka här.

 

Regler för bokning och anvisningar för boende på Rännarfallet finns nu på upplagt på "endast för medlem/Rännarfallet".

 

Rännarfallet invigdes med en stor skara besökare lördagen den 17 augusti. Ordföranden Magnus tackade Michael och stuggruppen för ett fantastiskt arbete att sätta torpet i stånd. Börje Lindström berättade om BJFF olika torp över tiden och gladde sig mycket över att vi nu har RännarfalIet, han överlämnade till ordföranden en fin gästbok vilken O överlämnade till Stugfogden Michael med orden "Se till att alla boende noterar i denna bok". Leif Thor överlämnade en tavla med för boende tänkvärda ord. Invigningen avslutades med att ordföranden Magnus och stugfogden Michael medelst jaktkniv skar av bandet. Händelsen firades med Champis, Champagne och grillkorv. De närvarande signerade i gästboken.  

 

 

Inbjudan till älgjakt 2019 är utsänd. BJFF älgjakt har till tiden ändrats till en hel vecka utan uppehåll. Observera att den “stora jakten” börjar på onsdag 16/10 och avslutas på söndag 20/10, gästdag är fredag 18/10. Notera också att förläggning är möjlig först från tisdag natt och första frukost är på onsdag morgon. Allt finns också på hemsidan.

Sista anmälningstid, som är bindande, är satt till 15/9 p.g.a. att Ordf som registrerar alla anmälningar är bortrest 20/9 till 7/10.


Jakt i VBG beställs på 073-503 3686. Jakt i Kristinehamn beställs via Magnus S.