Till information, glädje och nytta för medlemmarna
Tillbaka till startsidan

Styrelse och funktionärer i föreningen

Styrelse 2017 - 2018

Ordförande 
Magnus Stenström

Sekreterare 
Martin Källberg

Skattmästare 
Stefan Axelsson

Jaktvårdschef 
Jerry Tauberman

Bitr. Jaktvårdschef 
Magnus Möll

Fiskevårdschef 
Dan Helleday

Bitr. Fiskevårdschef 
Magnus Hahne

Klubbmästare 
Thomas Sundh

Bitr. Klubbmästare 
Sten-Olof Olsson

Revisorer

Valberedning

Skjutkommitté

Andreas Thunström, Mattias Leijon
Revisorsuppleanter
Kent Larsson, Kjell jansson

Hugo Nystrand
Martin Lindström

Erik Edvinsson
Kent Larsson
Mats Karlsson