BERGSLAGENS JAKT- OCH  FISKEVÅRDSFÖRENING

Planlagd Verksamhet 2019

Tillbaka till startsidan

Aktivitet Plats Tid och anmälan
Utfodring startas på direktiv från MM  VBG och Kristinehamn Enligt respektive viltvårdområdesansvarig
BJFF årliga pimpeltävling med sedvanlig prisutdelning och korvgrillning. Tyvärr inställt Kvarnsjön Fiskevårsdchefen har beslutat ställa in pimpeltävlingen lördagen den 2/3, detta på grund av rådande väder och kommande väder. Fältet är avlyst till den helgen vilket gör att det inte går att kontrollera isen innan. 
BJFF årliga klappjakt på räv VBG Enligt E.S.O. Lördagen 2019-03-09 prel. kl 09.00
Styrelsemöte, förberedelser inför ÅM 2019 Östra backen Backen Lördagen 23/3 alternativt 30/3 kl 10.00
Spillningsinventering VBG och Khamn I april när vintern släppt sitt grepp.
Årsmöte BJFF med god middag samt möjligheter till övernattning  VBG E.S.O. Fredag 17 maj kl 19.00
BJFF dag för hela familjen med landmetartävling 11.00-13.00 , skjutning vid Berget samt "knytgrillis" V.Backen alt Herrgården. Övernattning möjlig.  Villingsberg, samling Dianas tempel Lördag 20 juli, startskott för metning kl 11.00. 
Antal vuxna och barn, behov av rum samt deltagande i fiske, skjutning och grill anmäles till  Ordf.
Viltvårdsarbete sommar 2019 VBG, samling E.S.O. Söndag 21 juli
Skjutträning 2019 Korthållsbana II, Kristinehamn Se medlemssidorna under länken Älgjakt
Älgjakt Kristinehamn 2019 Enligt Jaktledaren

2019-10-14 och 2019-10-15

Älgjakt Villingsberg 2019 Enligt Jaktledaren 2019-10-16 - - 20, gästdag fredag 2019-10-18