BERGSLAGENS JAKT- OCH  FISKEVÅRDSFÖRENING 
Till information, glädje och nytta för medlemmarna

Tillbaka till startsidan

Kommunikationen inom BJFF är utmärkt! Huvuddelen av medlemmarna har svarat klart positivt på styrelsens propå att att genomföra ett fysiskt årsmöte i juli.

Styrelsen skall ha styrelsemöte 29/5 och  senast 1/7 sända ut kallelse med underlag till årsmöte. 

Vi följer utvecklingen och hoppas möte 16/7 i VBG är genomförbart. Om någon har synpunkter till årsmötet eller någon övrig fråga så insänd dessa till Magnus före 29/5 så vi kan behandla dessa.