BERGSLAGENS JAKT- OCH  FISKEVÅRDSFÖRENING 
Till information, glädje och nytta för medlemmarna

Tillbaka till startsidan

Nu är listorna avseende viltvård 2020 och älgdrev 2020 uppdaterade och finns tillgängliga på medlemssidorna.

Påminner om att BJFF dag lördag 18/7 är inställt i sin helhet men viltvården söndag 19/7 bedömer vi kan genomföras med hållande av behörigt avstånd mellan deltagarna.

Vid styrelsemöte 2020-07-18 kommer styrelsen att utveckla hur älgjakten skall genomföras - info kommer om detta.

Beträffande jaktarrende med Sveaskog på skjutfältet är detta ännu inte löst.