BERGSLAGENS JAKT- OCH  FISKEVÅRDSFÖRENING 
Till information, glädje och nytta för medlemmarna

Tillbaka till startsidan

Årets älgjakt för BJFF är nu avblåst!
Vår skattmästare har fått underlag för fakturering och låter meddela
att  utskick kommer sändas till er för betalning 15 mars.

BJFF årliga pimpeltävling är inställd detta år pga Corona.

Styrelsen har digitalt möte 13 mars och återkommer med mer
information om BJFF gemensamma verksamhet