BERGSLAGENS JAKT- OCH  FISKEVÅRDSFÖRENING 
Till information, glädje och nytta för medlemmarna

Tillbaka till startsidan

2020-08-04 - Sveaskog har ännu inte svarat på styrelsens "besväran och hemställan". Vi har därför inte jakträtt på Sveskogs områden i VBG - tillåtet jaktområde VBG finns uppdaterat på medlemssidan/BJFF områden.  

Styrelsen hade möte i Villingsberg lördagen 18/7. Vi diskuterade Älgjakt och Corona samt handläggande av arrendena med Sveaskog och Kristinehamns Kommun. Information om detta har mejlats ut till alla och finns även på medlemssidan.

Vad gäller bestämmelserna för Corona och älgjakten måste styrelsen be om er förståelse för att dessa kan ändras genom Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Styrelsen har beredskap att genomföra Zoommöte med kort varsel.

För Sveaskog har vi utarbetat en besväran och skickat den 07-26. Observera att det råder jaktförbud i område 3 och 9 samt delar av omr 10 (framgår i bifogad fil).

Inbjudan till älgjakten är under utarbetande och kommer att skickas 30/8, styrelsen vill ha preliminärt deltagande (m.a.a. Corona) 11/9 och slutlig anmälan 25/9.