BERGSLAGENS JAKT- OCH  FISKEVÅRDSFÖRENING 
Till information, glädje och nytta för medlemmarna

Tillbaka till startsidan

Viltvård är bl.a. att iordningsställa viltåkrar. Sven Erik Palm och Nils Olof Eriksson kommer att plöja våra viltåkrar i VBG lördag 5/6. De behöver hjälp med att så. Om du har tid så kan du göra en välbehövlig insats för faunan i VBG genom att hjälpa till med att så.

Samling lördag 5/6 kl 09.00 vid S:a Tolsboda, tag med hink. Ring gärna S-E på 070-231 231 19 och få mer information.

 

Styrelsen har genomför möte 29/5 och kan meddela följande:
- Underlag för stämma med kallelse är under utarbetande och kommer ut i juni.
- Årstämman kommer att genomföras i VBG Herrgård kl 19.00 16/7
- vi planerar att bjuda deltagarna på något grillat mtbh.
- BJFF dag genomförs reducerat med endast landmetartävling 17/7 samling Dianas tempel kl 11.00. Skjutmomentet utgår. Vi överväger att ha grillafton vid Rännarfallet.
- BJFF älgjakter kommer över tiden att genomföras första veckan efter 8/10 med jakt i lägerområdet på tisdag och den "stora jakten" onsdag - söndag.