BERGSLAGENS JAKT- OCH  FISKEVÅRDSFÖRENING 
Till information, glädje och nytta för medlemmarna

Tillbaka till startsidan

9 medlemmar anmälde intresse för älgkalven: Kjell Edholm, Torbjörn Jonsson, Fredrik Larsson, Joel Lindblom, Martin Lindström, Rolf Michel, Viktor Michel, Michael Tengberg, Bengt Wilsson.
Lottning genomfördes vid styrelsemötet21/11 och följande 4 får dela på kalven: Joel Lindblom, Rolf Michel, Torbjörn Jonsson, Viktor Michel.