BERGSLAGENS JAKT- OCH  FISKEVÅRDSFÖRENING 
Till information, glädje och nytta för medlemmarna

Tillbaka till startsidan

BJFF klubbmästerskap i skjutning är genomfört. Del ett med precision och löpande älg blev en rafflande final med särskjut- ning mellan Jerry och Sven-Erik, bägge med fantastiska 70 poäng. Jerry vann särskjutningen och korades till klubbmäs- tare 2020. 

Mats Karlsson revancherade sig vid den efterföljande kampen om silverälgen med 18 poäng i första löpserien och impone- rande 20 poäng i den andra och är 2020 mästare av Silverälgen.

Grattis Jerry och Mats!

Slutlig anmälan älgjakt d.v.s. underlag för kommande debitering finns nu på hemsidan under älgjakt.

Kom ihåg: Jerry vill ha rapport senast 1 oktober och vilka pass som är väsentligast om vi måste prioritera. Den 4 oktober kommer uppdaterade drevkartor att publiceras.