BERGSLAGENS JAKT- OCH  FISKEVÅRDSFÖRENING 
Till information, glädje och nytta för medlemmarna

Tillbaka till startsidan

Kommunikationen inom BJFF är utmärkt! På nedanstående fråga har 45 svar inkommit och alla dessa har accepterat förslaget. Styrelsen arbetar nu med planen att ha styrelsemöte 29/5 och 1/7 sända ut kallelse med underlag till årsmöte. Vi följer utvecklingen och hoppas möte 16/7 i VBG är genomförbart.

Bäste medlem i BJFF,
Enligt BJFF stadgarna §11 skall föreningens årsstämma hållas under april-maj.
Styrelsen diskuterade vid möte 13/3 hur vi skall göra med årsstämman 2021 med anledning av rådande pandemi.
Styrelsen förslår att årsstämma genomförs på sedvanligt vis i Villingsberg men senarelagt till fredagen den 16 juli kl 19.00 under förutsättning att vaccinationer har genomförts samt att vi följer de rekommendationer som FHM ger. Om 16/7 inte är görligt föreslår vi att vi skjuter på årsstämman ytterligare.
Beslut om årsavgifter och budget blir i och med detta försenat. Vi konstaterade dock under mötet att vår nuvarande ekonomi medger att betala de arrenden mm som faktureras oss före årsstämman.
Vi kom också fram till att medlemmarna bör höras om vi p.g.a. pandemin kan göra avsteg från våra stadgar och senarelägga årsstämman enlig ovan givna riktlinjer.
 Maila därför snarast till bomagnus.stenstrom@gmail.com att du accepterar eller inte accepterar styrelsens förslag enligt ovan.
Mvh Magnus, på uppdrag av styrelsen