BERGSLAGENS JAKT- OCH  FISKEVÅRDSFÖRENING 
Till information, glädje och nytta för medlemmarna

Tillbaka till startsidan

Tillträdesförbud för Villingsbergs skjutfält

Jaktområde beställes på Mobil: 073-503 36 86

Fråga om avlysning kontakta Urban Strömberg mobil 070-347 50 05

Tillträdesförbud vecka: 26-32 
obs - vecka 32 ny utgåva!!

BTC varningsmeddelande som även inkluderar VBG finns på nätet. 
Klicka på www.skjutfalten.se så kommer du dit. 

BTC och VBG skjutfält har områdesindelning enligt nedan: