Regler för bäverjakten 2022

  • Bäver får inte skjutas i vattnet då stor risk för skadskjutning föreligger.
  • En bäver per jägare får fällas.
  • Bäver som påskjuts och går i vattnet, avräknas som fälld.
  • Skjuter en gäst bäver, räknas den in i värdens pott.
  • I områden 4A, 4B, 5B, 8B är bäverjakten avlyst.
  • I övriga områden får vuxna djur fällas men försiktighet bör iakttas så hondjur i möjligaste mån sparas.