BJFF JAKT


Anmälan före och efter jakt
skall göras till Jvch på nummer

+46 73 503 3686.


Anmälan skall göras senast kl 15.00 vardagen före avsedd jaktdag (ej lördag eller dag före helgdag).