BJFF SKYTTETRÄNING 2022

PLATS:  Björneborgs Jaktskytteklubb

Resultat KM 2022 Länsälgskyttet

Resultat KM 2022 Silverälgen


Från Kristinehamn mot Mariestad, vänster mot Björneborg. I stora rondelen i Björneborg sväng vänster och därefter omedelbart höger in på Parbovägen. Kör över järnvägen och ta omedelbart av till höger. Därifrån är det en ganska lång grusväg längs sjön Vismen. Vid boden märkt inskjutning tar ni vänster till själva klubben. Lycka till!


Tisdagarna kl 16.00-19.00

9/8, 16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9 och 20/9 


Lördag 10/9 kl 09.00-12.00


Lördag 24/9 samling kl 0900 avslutning

klubbtävling och silverälgen. OBS! Föranmälan till Mats K senast lördagen 10 september (vid sista övningsskjut-ningen).


KOMPETENSER ÄLGSKYTTE:
BRONS: Tre serier med samtliga skott inom träffområdet.
SILVER: Tre serier med minst 14 poäng och med samtliga skott  inom träffområdet.
GULD: Fyra serier med minst 17 poäng. 

Vapen och ammunition:
Vapnen och ammunition klass 1, avtryckarvikt minst 1 kg. OBS, Endast jägarmässigt stöd får användas.

Mats Karlsson, Skjutkommittén