Styrelsen informerar

Styrelsen har beslutat att efter varje möte sammanställa information i punktform till medlemmarna – för publicering på bjff.se och i föreningens FB-grupp