Varningsmedddelande, 

jakt- och viltvårdsområden

Tillträdesförbud 
Vecka: 226 , 227 till 232

Fråga om avlysning kontakta

Urban Strömberg mobil 070-347 50 05