Varningsmedddelande, 

jakt- och viltvårdsområden

Tillträdesförbud 
Vecka:20, 21, 22, 23

Fråga om avlysning kontakta

Urban Strömberg mobil 070-347 50 05